Registry Mechanic 11.1.0.214

Registry Mechanic 11.1.0.214

PC Tools – 9,2MB – Shareware – Windows
ra khỏi 106 phiếu
4 Stars User Rating
Registry Mechanic là một registry tiên tiến sạch cho Windows có thể an toàn sạch sẽ và sửa chữa các vấn đề với đăng ký của bạn trong một vài đơn giản cú click chuột! Dễ dàng sửa chữa vấn đề với Windows registry là một nguyên nhân phổ biến của tai nạn và lỗi. Bằng cách sử dụng một đăng ký sạch hơn thường xuyên và sửa chữa registry của bạn hệ thống của bạn nên không chỉ ổn định hơn nhưng nó cũng sẽ giúp Windows và phần mềm của bạn chạy nhanh hơn. Registry Mechanic sử dụng một thuật toán phát hiện hiệu suất cao để nhanh chóng xác định tài liệu tham khảo mất tích và không hợp lệ trong Windows registry của bạn. Những vấn đề này có thể xảy ra vì nhiều lý do bao gồm cả đang được trái lại phía sau sau khi Liên Hiệp Quốc-cài đặt hoặc loại bỏ phần mềm, không chính xác bởi trình điều khiển phần cứng thiếu hoặc hỏng hoặc mồ côi khởi động chương trình. Với một vài bước đơn giản Registry Mechanic sẽ quét registry của bạn toàn bộ cho bất kỳ mục không hợp lệ và cung cấp một danh sách các lỗi registry tìm thấy, bạn có thể sau đó chọn để chọn lọc sạch sẽ mỗi mục hoặc tự động sửa chữa tất cả. Để thuận tiện của bạn và bảo vệ Registry Mechanic cũng có thể làm cho bản sao lưu của bất kỳ sửa chữa được thực hiện do đó bạn có thể dễ dàng khôi phục lại bất kỳ thay đổi nếu cần thiết.

Tổng quan

Registry Mechanic là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi PC Tools.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Registry Mechanic là 11.1.0.214, phát hành vào ngày 04/09/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Registry Mechanic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,2MB.

Người sử dụng của Registry Mechanic đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Registry Mechanic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có Registry Mechanic cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
PC Tools
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại